Katsastamassa omaa luomukeruualuetta Papu-koiran kanssa

Nordicforyou.fi toimii vastuullisesti ja kehittää uutta yritystoimintaa suomalaisesta luonnosta

Sijainti ja yleiskuvaus

Pirttilän tila sijaitsee 60 km  Jyväskylästä pohjoiseen Saarijärven Tarvaalan kylässä.  Tilan omat keruu- ja kasvatusalueet ovat Luomusertifioituja. Käytössämme on luomukeruualuetta myös tilan ulkopuolella.  Meillä on luvat valmistaa luomuraaka-aineista, kuten villiyrteistä, luomutuotteita. Vaikka suomalaisille on tuttua kotimainen puhtaus, on luomusertifiointi tärkeää erityisesti vientimarkkinoilla.  

Pyrimme vähentämään hiilipäästöjä kasvatusmenetelmien ja kuljetusmatkojen avulla, kierrättämällä sekä käyttämällä kasvien kuivatuksessa bioenergiaa. Hyödynnämme digitaalisuutta kaikissa toimintamme vaiheissa BioERP -työkalun ja muiden alustojen avulla.

Puhdas maaperä

Pirttilän tilan pellot ovat alunperin raivattu 1950 -luvulla. Sodan jälkeen luovutetuilta alueilta lähteneille perustettiin asutustiloja. Pirttilän tila on yksi näiden joukossa. Viljely päättyi 1970 -luvun lopulla jolloin pellot istutettiin koivulle. Pellot avattiin uudelleen puustolta vuonna 2014 ja ne muodostavat nyt sekä kasvatus- että keruualueen. Kasvatusaloja ei ole kuormitettu lannotteilla eikä kasvinsuojeluaineilla yli 40 vuoteen. 

Ympärillä laajat keruuseen sovetuvat metsäalueet

Luonnonkasvien keruualueemme sijaitsevat ensisjaisesti tilallamme tai sen välittömässä läheisyydessä. Tilan ulkopuoliset keruualueet on valittu niiden puhtauden, luontotyyppien ja sijainnin vuoksi. Osa jokamiehenoikeuksilla kerättävistä raaka-aineista löytyvät Kulhanvuoren laajoista erämaissa sekä Pyhä-Häkin lähiympäristössä.  Tätä helpottaa hyvä metsäautotieverkosto. Vastuullisuus on tärkeä osa myös luonnon raaka-aineita kerättäessä. Jokamiehenoikeuksia pitää käyttää huomioiden asutus ja kunnioittaen maanomistusta ja muiden perinteisiä keruupaikkoja.  Joihinkin keruutuotteisiin tarvitaan myös maanomistajan lupa.  Jokamiehenoikeudet velvottavat käyttämään luontoa kestävällä tavalla.

Lunch2go kotipuutarhalehdessa 2/2022

Suosimme lähiraaka-ainetta ja luomua

Haluamme kaikissa tuotteissa korostaa suomalaista maaseutua, vastuullisia ja sitoutuneita tuottajia sekä yhteistyöverkostojen syntyä. Kuivaruokien raaka-aineet hankimme pääosin lähellä olevilta tuottajilta ja monet niistä ovat jo luomua. 

 • Highlanderin liha tulee Karstulasta Konttiaho Highland Ranchilta.  Liha on eettisesti laitumella kasvatettua luomulihaa
 • Hevihärkä härkäpavut ja kaura tulevat Nojosniemen luomutilalta Laukaasta Leppäveden rannalta
 • Poro kasvaa villinä Sallassa ja tulee meille Saijan kylästä Maltion Jalosteelta. 
 • Perunan hankimme Karstulasta paikalliselta tuottajalta ja porkkanan keskisuomalaisilta tuottajilta. 
 • Lehtikaali tulee Keruulta ja Saarijärveltä.
 • Sienet, villyrtit ym marjat keräämme lähiympäristöstä Saarijärveltä tai kasvatamme omalla tilalla. 
 • ...

Lähiraaka-aineiden määrä kasvaa jatkossa ja pyrimme hankkinaan useimmat raaka-aineet jatkossa myös luomuna.  

Luomukasvatus- ja keruualuetta Saarijärvellä

Puhdas vesi ja ilma

Tilalla on erinomainen lähde, jonka vettä käytetään tuotteiden valmistuksessa. Olemme ylpeitä erinomaisesta vedestä. Kasvien kastelu suoritetaan tarvittaessa pintavesillä. Peltojen läpi virtaavaan Petepuroon on kaivettu lampi, jonka vettä käytetään tarvittaessa kasteluun. 

Pirttilän tila sijaitsee keskellä metsiä kaukana liikenteestä, asutuskeskuksista ja teollisuudesta. Lähimpänä on Äänekosken Biotuotetehdas n 30 km ja Jyväskylän ympäristön laitokset 60 km. Naavat ja jäkälät ovat hyviä ilmanlaadun mittareita, naavapartaiset kuuset vartioivat ilman puhtautta tilamme ympärillä.  

Raaka-aineiden kuivatus bioenergialla

Kuivatustapoja on olemassa monenlaisia.  Käytämme lämpöön ja ilman kiertoon perustuvia kuivatusmalleja, jossa biopohjaisena energialähteenä voivat olla lähellä tuotettu hake tai pelletti. Käytössä olevan järjestelmän lämmön tuotannon hyötysuhde on erittäin korkea.  Edistynyt polttotekniikka vähentää merkittävästi hiukkaspäästöjä. Toimintoja voidaan seurata ja hallita tietoverkossa myös etänä. Olemme kehittäneet kuivatusjärjestelmä omiin tiloihin ja toimintatapohin soveltuvaksi. Kuivatuskapasiteetti on tarvittaessa satoja kiloja per kuivatuskerta.

Keruu, puoliviljely ja viljely

Käytännössä kaikki käytössämme olevat villiyrtit ja luonnonkasvit ovat paikallista luonnonkantaa. Siksi ne ovat optimaalisia juuri tälle kasvupaikalle.

 • Keruu tarkoittaa sitä, että kasvit kerätään niiden luontaislta kasvupaikoilta. Osa paikoista on toistuvia, osa vaihtuu riippuen siitä, kuinka keruualuetta on metsänhoidollisesti käsitelty. 
 • Puoliviljelyllä tarkoitamme sitä, että parannamme kasvien kasvuedellytyksiä harventamalla puustoa, niittämällä ja parantamalla vesitaloutta. Osa tilan kasvatusalasta on varattu puoliviljelyyn ja sen menetelmien kehittämiseen.
 • Viljelyllä tarkoitamme lähinnä luonnon lisäysaineiston laittamista riviin. Näin toimimme sellaisten kasvien osalta, joita tarvitaan enemmän. Rivissä kasvavat luonnonkasvit on nopeampi kerätä ja toimittaa jatkokäsittelyyn. Kaikki kasvatus tapahtuu luomuehtojen mukaan. 

BioERP -Cloud auttaa toiminnan raportoinnissa ja suunnittelussa

Tallennamme toiminnastamme keskeistä tietoa kehittämämme BioErp CLOUD:n avulla. Kerätty tieto tallentuu pilveen. Datasta voi tehdä yhteenvetoja eri käyttötarkoituksiin, kuten tarkastuksia ja omavalvonnan todentamista varten. Pilveen tallentuvat myös kaikki keruusta jatkokäsittelyyn ja tuotantoon menevät raaka-aineet, niiden osat ja määrät. Eri vaiheiden työaikoja voi käyttää toiminnan suunnitteluun. Käyttöliittymästä on myös pääsy monenlaiseen reaaliaikaiseen dataan ja yrityksen sisäisiin viestintäkanaviin ja paikkatietoaineistoihin. 

BioERP -Cloud on generoituva verkkotyökalu moneen eri käyttötarkoitukseen. Mobiilisti kätettynä ilman erillisia asennuksia se on tehokas toiminnan seurannan ja dokumentoinnin työkalu.  

  

Vastuullista, kestävää ja uutta kehittävää liiketoiminta

 • uusiutuvien lähiluonnonvarojen käyttö ja niiden avulla lisäarvon tuottaminen, 

 • olemassa olevien resurssien uusi viisaampi hyödyntäminen, vanhat rakennukset ja peltoalat uusiokäyttöön

 • heikkouksista vahvuuksia -> rikkaruohosta hyvinvointituote, sijainti "keskellä metsää" -> arvolupaus puhtaudesta

 • maaseudun elävöittäminen, maiseman vaaliminen ja kiinteistöjen elinkaaren pidentäminen

 • digitaalisuus ja uusi teknologia mahdollistavat globaalin liiketoiminnan mistä hyvänsä

 • uudet markkinoinnin ja myynnin mallit, asiakkaiden palvelu suoraan ilman "välikäsiä" 

 • kestävien ja tehokkaiden kasvatus- ja tuotantomenetelmien kehittäminen luontaisia edellytyksiä parantamalla

 • muiden osaamisen arvostaminen, yhteistyö ja olemassa olevien resurssien ja kapasiteetin viisas käyttö

 • toiminnan kehittäminen liiketalouden peruslähtökohdat hyväksyen  

Lisätty ostoskoriin