Puhtauden ja laadun varmistaa BioERP Cloud

Tallennamme toiminnastamme keskeistä tietoa kehittämämme BioEPR CLOUDin avulla. Kerätty tieto tallentuu pilveen. Datasta voi tehdä yhteenvetoja eri käyttötarkoituksiin, kuten tarkastuksia ja omavalvonnan todentamista varten. Pilveen tallentuvat myös kaikki keruusta jatkokäsittelyyn ja tuotantoon menevät raaka-aineet, niiden osat ja määrät. Eri vaiheiden työaikoja voi käyttää toiminnan suunnitteluun. 

Kerättävä tieto on seuraavanlaista. Tiedonkeruuta voi ohjata kontekstien mukaan myös QR-koodeilla. 

 • Lohko- ja keruualuekohtaiset toimenpiteet
 • Keruu- ja karuutuotteden käsittelytieto
 • Tuotanto ja käytetyt raaka-aineet
 • Vastaanotetun materiaalin tarkastukset
 • Puhtaanapito
 • Varastointi
 • Lämpökeskukset ylläpito- ja seurantatiedot

Käyttöliittymästä on myös pääsy talous, tuote ja varastohallinnan järjestelmmiin. Samoin tuotteiden ja toiminnan  kehittämistä varten on pääsyt niitä varten käyttöön otetuille alustoille. Toimijoiden keskinäistä viestintää varten käyttöliittymään on integroitu WhatsApp -ryhmäominaisuus. 

Lisäksi hyödynnämme reaaliaikasta dataa säätilasta ja muista toimintaympäristön omisisuuksista. Lisäksi välilehdille on koottu myös  toimintaa ohjaavaa dokumentaatiota, ohjeita sekä keruuta hyödyttäviä paikkatieto- ja luonnonvaraaineistoja. Näitä voidaan hyödyntää myös työntekijöiden perehdyttämisessä. 

Muu kehitystoiminta

Vaikka olemme pieni toimija, uuden kehittäminen on koko toiminnan a ja o. 

 • Villiyrttien keruutoiminnan, puoliviljelyn ja viljelyn kehittäminen.
 • Keruu- ja käsittelytekniikat.
 • Bioenergian käyttö kasvikuivatuksessa.
 • Mobiili tiedonkeruu ja käsittely yritystoiminnassa
 • Markkinoinnin ja myynnin digitaaliset mallit.

Vuosien varrella olemme ollet mukana useissa eri hankkeissa. Olemme aina harkinneet tarkkaan, mikä hankkeen hyöty on ja kuinka se realisoituu omaan toimintaan. 

Viestisi on lähetetty, kiitos yhteydenotosta!
Virhe, viestiä ei lähetetä.